دکوراسیون

پایداری در معماری و طراحی داخلی

در این روزها که استفاده از سوخت های فسیلی به حداکثر ممکن رسیده است و باعث به وجود آمدن مشکلات اقلیمی و زیست محیطی بسیاری در سراسر جهان شده است، نیاز به پایداری زیست محیطی و طراحی پایدار بیش از هر زمانی احساس می شود. ما در این مقاله شما را با معماری پایدار و نقش طراحی در توسعه پایدار آشنا می کنیم تا بتوانید محل کار و منزل خود را مطابق با اصول پایداری و دوست دار محیط زیست طراحی کنید.

تاریخچه

در دهه 1970 به دنبال آگاهی یافتن از بحران های زیست محیطی، جنبش هایی در سرتاسر دنیا شکل گرفت که توسعه پایدار یکی از آنها بود. با افزایش آگاهی عمومی در زمینه مسائل زیست محیطی در همان دهه بحث هایی در زمینه لزوم توسعه پایدار مطرح گردید. واژه توسعه پایدار اولین بار به طور رسمی توسط برانت لند در سال 1987 ( 1366 شمسی) در گزارش “آینده مشترک ما” مطرح گردید.

اولین ایده های مبحث پایداری از دهه 1950 توسط آلدو لئوپولد مطرح شد. وی قابلیت محیط برای جذب و تحمل تاثیرات انسان را مورد توجه قرار داد و این نگرانی را مطرح کرد که محیط تا چه حد می تواند آثار زندگی انسان امروز را تحمل کند و پایدار باقی بماند.

پایداری در معماری و طراحی داخلی

پایداری در معماری و طراحی داخلی

معماری پایدار

کاربرد مفهوم پایداری در معماری مبحثی به نام معماری پایدار را مطرح کرده که در این نوع معماری ساختمان با موقیعت مکانی، شرایط اقلیمی و طبیعت پیرامون خود تعامل و ارتباط متقابلی را به وجود می آورد. از جمله اصول معماری پایدار می توان به کاهش مصرف منابع طبیعی و منابع انرژی با توجه به هماهنگی بنا در زمین و ایجاد کمترین تغییرات در آن، استفاده از مصالح قابل بازیافت و انرژی های تجدید پذیر و حداکثر حفاظت از طبیعت و محیط زیست پیرامون بنا اشاره کرد.

بر اساس طرح ” OECD” ( Organization Of Economic Cooperation And Development ) بناهای پایدار، بناهایی تلقی می شوند که کمترین تاثیرات مخرب را برمحیط های ساخته شده (مصنوع) و طبیعی مجاور و بلافصل خود و نیز ناحیه اطرافشان و هم چنین زمینه کلی خود داشته باشند. ساختمان های پایدار به تمام چرخه حیات ساختمان، محیط با کیفیت، کارکرد مطلوب و آینده توجه می کند. معماری پایدار بیشتر به تامین آینده ای امن برای نسل های بعدی و هم چنین استفاده از انرژی های تجدید پذیر می پردازد که علاوه بر داشتن فناوری روز دنیا، حداقل دخالت را در محیط پیرامون ما دارند.

پایداری در معماری و طراحی داخلی

پایداری در معماری و طراحی داخلی

اصول معماری پایدار

معماری پایدار همانند دیگر سبک های معمار دارای اصول و قواعدی است که در زیر به آنها اشاره می کنیم :

1-گوناگونی 2- اقلیم 3- هویت فرهنگی و منطقه ای 4- پوشش ساختمان ها 5- جانمایی و چیدمان فضاها 6- مصالح ساختمانی 7- تکنولوژی جایگزین

1- گوناگونی 

تنوع و گوناگونی از عواملی است که باعث تساوی و عدالت بیشتر در هر سیستمی می شود که ازاساسی ترین اهداف توسعه پایدار محسوب می شود. یک اصل معروف در میان زیست شناسان و محیط شناسان وجود دارد که مناطقی که در آنها حیات وجود دارد، اگر دارای تنوع و گوناگونی بیشتری باشند، در مقایسه با مناطقی که یکنواختند و دارای تنوع و گوناگونی کمتری هستند، سالم ترند.

2- اقلیم

این اصل بیشترین تاثیر را در جهت گیری ساختمان دارد که شامل توجه به سه عنصر اصلی طبیعت است :

الف) خورشید 

که تاثیر روی جهت گیری ساختمان دارد. کشیدگی ساختمان در راستای محور شرقی-غربی حرارت اکتسابی از خورشید را به حداکثر می رساند.

ب) باد 

شکل حجمی ساختمان ها باید به گونه ای باشد که در اقلیم های سرد، جریان باد سرد را هدایت کند و در اقلیم های گرم، باد خنک را به داخل ساختمان هدایت نماید و نسبت به بادهای سودمند و مضر متفاوت باشد.

ج) عناصر گیاهی ( سبزینگی )

می توانند ساختمان را از حرارت های مازاد خورشید و بادهای مزاحم حفاظت نماید و نسبت به تلطیف نور خورشید و مناظر، مورد استفاده قرار گیرد.

 

3- هویت فرهنگی و منطقه ای 

در این رابطه توجه به شیوه های بومی موجود راه گشا می باشد.

4- پوشش ساختمان ها 

 • جرم حرارتی مصالح ساختمانی :

جرم حرارتی بالاتر در مصالح باعث می شود که بیشترین حرارت خورشید در روز بدست آمده و در شب مصرف شود.

 • رنگ 

سطوح خارجی بر حرارت اکتسابی از خورشید موثر است؛ رنگ های روشن و مواد منعکس کننده برای اقلیم های گرم و رنگ های تیره و مواد جذب کننده برای اقلیم های سرد ترجیح داده  می شود.

 • پنجره 

نوع، جنس، ابعاد و مکان یابی پنجره ها تاثیر بسزایی در حرارت اکتسابی خورشید دارد.

 • ابزار سایه اندازی 

برآمدگی ها و برون زدگی های بام ساختمان، سایه بان ها، ساباط ها و پرده ها از ابزاری هستند که به منظور جلوگیری از دریافت حرارت غیر ضروری خورشید می تواند جانمایی و استفاده گردد.

5- جانمایی و چیدمان فضاها 

طرح بندی و فضاهای داخلی باید به گونه ای باشد که بیشترین بهره را از تابش خورشید از تابش خورشید و از نور طبیعی داشته باشند؛ که شامل موارد زیر است :

 • نسبت کمترین سطح بیرونی به حجم

 • نسبت سطح به محیط

 • طرح بندی فضاهای داخلی برای بهره گیری از فواید سرمایش طبیعی

 • طرح بندی فضاهای داخلی برای بهره گیری از تابش خورشید

6- مصالح ساختمانی 

مصالح ساختمانی استفاده شده در ساختمان از عوامل اساسی در پایداری ساختمان به شمار می رود که در انتخاب آنها باید نکات زیر را در نظر گرفت :

 • قابل بازیافت بودن مصالح

 • توجه به ظرفیت حرارتی مصالح

 • توجه به روش و تولید مصالح

 • توجه به سمی بودن مصالح

 • انتخاب مواد طبیعی

 • توجه به منشا مصالح ساختمانی

 • توجه به عمر و دوام مصالح

7- تکنولوژی جایگزین گوناگون و تنوع 

وسیله ای برای رسیدن به یک معماری والاتر بدون تضاد با معماری پایدار که امروزه شاهد تولیداتی در صنعت هستیم که می تواند در خدمت یک معماری پایدار قرار گیرد، مانند : شیشه های دارای سلول های فتوولتاییک، خاصیت انتقال متغیر مواد صیقلی، سقف خنک، تولید باد و ذخیره حرارتی .

پایداری در معماری و طراحی داخلی

پایداری در معماری و طراحی داخلی

طراحی پایدار

یکی از راه حل های دسترسی به توسعه پایدار تجدید نظر با الگوهای ساخت و طراحی در زمینه های گوناگون زندگی بشر شامل طراحی های صنعتی، ساختمانی و شهری است. طراحی سبز طرحی بر اساس حساسیت های محیطی، طراحی اکولوژیکی، طراحی طبیعت گرا و … عناوینی است که امروزه در نتیجه تجدید نظر در ارتباط با الگوهای ساختار رایج به وجود آمده اند.

البته اساس همه این الگوها بر ساختن محیطی که در رابطه ای مستقیم و هماهنگ با محیط پیرامون ما می باشند، هستند.

طراحی پایدار در معماری یک روش در تفکر طراحی است که اساس آن هماهنگی با طبیعت می باشد که این روش تفکر از قبل ها پیش وجود داشته است.

برای مثال اسکی موها، خانه های خود را از بوم آورترین مصالح موجود، یعنی یخ و برف می سازند که به دلیل شیوه طراحی و گنبد گونه خانه ها، گرمای خانه را حفظ می کند و از طرفی پس از تخریب، خانه جزئی از محیط پیرامون می شود.

پایداری در معماری و طراحی داخلی

پایداری در معماری و طراحی داخلی

طراحی داخلی پایدار

این روزها معماری و طراحی داخلی پایدار یکی از محبوب ترین و فراگیرترین سبک ها در جهان است که مورد توجه بسیاری از طراحان و کارفرمایان می باشد.

آنچه در طراحی داخلی پایدار اهمیت دارد، استفاده از مواد و مصالح همساز با اقلیم و محیط پیرامونی است. طراحان داخلی می کوشند از مواد و مصالحی استفاده کنند که بیشترین سازگاری با محیط را داشته باشد که این امر سبب بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان، جلوگیری از اتلاف انرژی و هم چنین حس نشاط و شادابی در افراد می شود.

از آنجا که همواره طراحان در تلاشند محیطی شاداب و آرامش بخش ایجاد کنند، اسنفاده از این سبک در طراحی داخلی بهترین گزینه ممکن است؛ زیرا استفاده از متریال هایی نظیر چوب، سنگ و گیاهان که همساز با اقلیم هستند و به وفور در طبیعت یافت می شوند، یکی از اصول مهم طراحی داخلی است.

در این نوع از طراحی داخلی سعی می شود از مصالحی استفاده شود که قابلیت بازگشت به چرخه طبیعت را داشته باشند؛ در این راستا گروه معماری هپی پر با در اختیار داشتن طراحان مجرب آماده ارائه خدمت به شما عزیزان می باشد.

پایداری در معماری و طراحی داخلی

پایداری در معماری و طراحی داخلی

 

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *